Política de privacitat

En conformitat amb la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada sobre la protecció de dades personals, CIM3003 li informa que les dades que vostè ens ha facilitat seran incloses en una base de dades, la titularitat i responsabilitat correspon a CIM3003, que prengués les mesures necessàries per garantir la seva seguretat i confidencialitat.

En qualsevol moment podrà exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació.

top