FAQs

Q?

Perquè es necessita una empresa auxiliar per entrar en un mercat nou?

A.

Per entrar en un nou mercat es necessita invertir moltes hores en coneixe'l i aprendre amb qui contactar, CIM3003 ja ha fet aquest estudi, la qual cosa pot estalviar a l'empresa molts diners i temps.

Q?

Que pot oferir CIM3003 a les seves empreses client?

A.

Per entrar en un nou mercat es necessiten, no solament, saber quines empreses hi participen, sino també l'idioma i les costums que aquest mercat objectiu utilitza. CIM 3003, treballa cada dia i cara a cara en aquest mercat objectiu, el que facilita el tracte entre les empreses i disminueix el xoc cultural per a que les negociacions siguin més fluides.

Q?

En quins mercats pot ajudarte a entrar CIM3003?

A.

CIM3003 te relacions amb els mercats de Luxemburg, Suïssa, Baden-Württemberg, Andorra i Espanya.

Q?

quines arees treballa CIM3003?

A.

Degut als coneixements dels treballadors que participen en CIM3003, les especialitzacions que l'empresa domina son les relacionades amb els mercats de IT.

Q?

Com es pot aconseguir un millor tracte amb les empreses del nou mercat?

A.

A tots els clients els agrada poder tractar amb les empreses col.laboradores, els seus proveedors i clients cara a cara, poder tractar les queixes i problemes directament,... CIM3003 aporta personal de contacte en el mercat destinatari, que pot respondre cara a cara a les empreses que allí hi ha.

top